Tjänster

Pangloss erbjuder följande tjänster:

  • översättning
  • tolkning
  • översättning av audio- och videomaterial.

Vårt arbetssätt

I sitt arbete har våra språkexperter skapat en omfattande termbank som de kontinuerligt uppdaterar. Denna termbank utgör grunden till översättningar av högsta kvalitet. Även kontorets bibliotek utvidgas ständigt. I arbetet med specialiserade texter konsulterar man experter på området. För högt specialiserade texter bygger man först en termlista som presenteras för kunden för godkännande. Vissa kunder har egna etablerade termer i sina texter. Speciellt då är det nödvändigt med nära samarbete med kunden så att översättningen håller den nivå som krävs.

Översättningarna blir korrekturlästa och språkgranskade. På så sätt kan man garantera att översättningen är adekvat.

Vi har den kunskap och de professionella verktyg som behövs för att standardisera och lokalisera en och samma text till många olika språk samtidigt. Detta betyder att man som tillägg till en noggrann översättning även beaktar lokala särdrag och krav. Samtidigt bevarar man en enhetlig stil och form i texten.

I vårt arbete tillämpar vi alla de senaste översättningsmetoderna och den senaste tekniken.

 

Översättningsbyrå – Översättningstjänster – Översättning / tolkning – Översättningsarbeten