Palvelut

Pangloss tarjoaa seuraavia palveluita:

  • käännökset
  • tulkkaus
  • audio- ja videomateriaalin kääntäminen.

Näin toimimme

Asiantuntijamme ovat työskennellessään luoneet laajan termisanaston, joka on laadukkaiden käännöstöiden perusta ja jota päivitetään jatkuvasti. Myös toimistomme kirjasto kasvaa jatkuvasti. Kun käsitellään erikoisalan tekstejä, kutsutaan apuun alan asiantuntija. Erittäin kapeaa erikoisalaa käsittelevien tekstien tapauksissa kootaan ensin termisanasto, joka esitetään hyväksyttäväksi asiakkaalle. Jotkut asiakkaat käyttävät teksteissään vakiintuneita termejä. Varsinkin silloin yhteistyö asiakkaan kanssa on välttämätöntä, jotta käännös vastaa varmasti vaadittua tasoa.

Käännöstekstit oikoluetaan ja kieliasu tarkastetaan. Näin saadaan lisätakuu siitä, että käännöksen tarkkuus on vaadittavalla tasolla.

Meillä on kaikki tarvittava osaaminen ja ammattimaiset välineet, joiden ansiosta on mahdollista standardisoida ja lokalisoida sama teksti yhtä aikaa useille kielille. Tämä tarkoittaa, että käännöksen tarkkuuden lisäksi otetaan huomioon myös paikalliset ominaispiirteet ja vaatimukset. Samalla tekstien yhtenäinen tyyli ja muoto säilytetään.

Käytämme työssämme kaikkia uusimpia käännösmenetelmiä ja ‑tekniikoita.

Käännöstoimisto – Käännöspalvelut – Kääntäminen – Käännöstyöt