ÖVERSÄTTNINGSBYRÅ PANGLOSS

Pangloss består av ett internationellt nätverk av översättningsbyråer som har erbjudit språktjänster och rådgivning i språken i Östersjöområdet i över 20 år.

Vi har kontor i samtliga huvudstäder i de tre baltiska länderna.

Pangloss samarbetar aktivt med kollegor i Finland, Storbritannien, Tyskland, Polen, Ryssland, Ukraina och andra länder.

Kortfattad historia
År 1994 grundades aktiebolaget Dynaline Balti i Tallinn på initiativ av PhD Artem Davidjants. Ett par år senare startades filialerna i Riga och Vilnius. År 1999 moderniserades bolagsstrukturen och företaget fick ett nytt namn: Pangloss.

Vår mission
Målet med Pangloss verksamhet är att leverera högklassiga tjänster på ett effektivt sätt, och därmed skapa mervärde för våra kunders produkter och tjänster på marknaden.

Vår vision
Den grundläggande strategin är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder.

Ett långsiktigt samarbete ger möjligheter att sätta sig in i kundens önskemål och krav, att förstå kundens egen stil och att bygga upp en egen text- och termbank för kunden.

Sammanlagt 80 % av vår omsättning kommer från våra återkommande kunder.

Styrelse
Nätverkets ledare Artem Davidjants är pedagog och forskare och har producerat mycket material för språkundervisning, både i tryckt och i digital form.

Åren 1975–1994 arbetade han på pedagogiska högskolan i Tallinn (numera Tallinns universitet). Sedan 1994 har han fungerat som företagare och samhällsaktör.

Varje filial inom Pangloss har en egen verkställande direktör:

 DU KAN LITA PÅ OSS!

Översättningsbyrå – Översättningstjänster – Översättning / tolkning – Översättningsarbeten