Våra kunder

Översättningsbyrå – Översättningstjänster – Översättning / tolkning – Översättningsarbeten

Största delen av våra kunder är från Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Luxemburg, Belgien, Schweiz, Polen och Ryssland.

Sedan 2004 levererar Pangloss filial i Estland översättningar till följande avdelningar inom Europeiska kommissionen:

Generaldirektoratet för översättning inom Europeiska kommissionen inom följande områden: AGRI, BUDG, CLIMA, COMM, COMP, DEVE, EAC, ECFIN, ECHO, EEAS, EMPL, ENER, ENV, ENVI, ESTAT, FISMA, GROW, HOME, JUST, MARE, MOVE, NEAR, OLAF, OP, REGIO, RTD, SANTE, SG, SJ, TAXUD, TRADE, TREN.

Översättningscentret (CdT) för EU:s byråer inom följande områden: EMPLOI, CEDEFOP, EACEA, ECB, ECHA, EDPS, EEA, EIGE, EIOPA, ESMA, OSHA, EUROFOUND, F4E, FRA, OHMI, OMBUDSMAN, OSHA.

Under de tre senaste åren har vi översatt cirka 30 000 sidor för Europeiska unionens olika organ.

En av våra mest trogna kunder är Estniska handels- och industrikammaren som vi har levererat översättningar till sedan den grundades när Estland återfick sin självständighet.

Pangloss är också medlem i Estniska handels- och industrikammaren sedan 1999.

Exempel på våra övriga långvariga samarbetspartners och kunder:

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Surgitech AS

If P&C Insurance AS

 

AKZO NOBEL

 

 

Tedex Eesti OÜ

 

Kalev Chocolate Factory

 

Casco Liimid OÜ

 

IGK Service Eesti

 

Premia Tallinna Külmhoone AS

 

Roche

 

CBG Konsult

 

Käännös-Aazet OY