Pakalpojumi

Mūsu darba process
Mūsu speciālisti ir izveidojuši plašu terminoloģijas datu bāzi, kas pastāvīgi tiek papildināta un palīdz sagatavot augstas kvalitātes tulkojumus. Visos birojos ir pieejams plašs dažādu valodu vārdnīcu un uzziņu literatūras klāsts. Darbam ar konkrētu nozaru tekstiem tiek piesaistīti attiecīgās jomas speciālisti-konsultanti. Teksta tulkošanas procesa sākumposmā lielākoties tiek sagatavota terminu vārdnīca, ko klients apstiprina vai papildina pēc saviem ieskatiem. Daži pasūtītāji vēlas tekstos lietot noteiktu, jau iepriekš izstrādātu leksiku, un šādos gadījumos sadarbība ar klientu ir ļoti būtiska, lai varētu garantēt augstu pasūtījuma izpildes kvalitāti.

Darba beigu posmā teksti nonāk pie redaktora, kas nodrošina tulkojumam papildu precizitāti un augstu kvalitātes līmeni.

Mūsu rīcībā ir vajadzīgās profesionālās iespējas un resursi, kas ļauj standartizēt un lokalizēt veselas valodu grupas tekstus. Tas nozīmē, ka līdztekus tulkojuma precizitātei tiek ņemtas vērā ne vien katrā valstī noteiktās prasības un vietējās īpatnības, bet arī saglabāts visas tekstu grupas vienots stils un noformējums.

Piedāvājam arī audio un video reklāmas sagatavošanas pakalpojumus.
Ir pieejami mutiskās tulkošanas pakalpojumi.

Savā ikdienas darbā izmantojam visus jaunākos tulkošanas metodoloģijas un tehnikas sasniegumus.
Uz līguma pamata PANGLOSS aktīvi sadarbojas ar kolēģiem, kas strādā Krievijā, Lielbritānijā, Polijā, Somijā, Ukrainā, Vācijā un citās valstīs.

 

Tulkošanas birojs – Tulkošanas pakalpojumi – Tulkošana – Tulkojumi