TÕLKEBÜROO PANGLOSS

Pangloss on rahvusvaheline tõlkebüroode võrk, mis on pakkunud Läänemere piirkonna keeltega seotud tõlketeenuseid ja -nõu juba üle 20 aasta.
Meie bürood asuvad kolme Balti riigi pealinnas.
Tõlkebüroo Pangloss teeb aktiivselt lepingulist koostööd kolleegidega Suurbritanniast, Soomest, Saksamaalt, Poolast, Venemaalt, Ukrainast ja teistest riikidest.

Veidi ajalugu
1994. aastal asutati Tallinnas Artem Davidjantsi (PhD) eestvõttel aktsiaselts Dynaline Balti. Järgmise paari aastaga loodi selle filiaalid Riias ja Vilniuses. 1999. aastal korraldati ettevõtte ümber ja see sai oma praeguse struktuuri. Samuti anti võrgustikule uus nimi Pangloss.

Meie missioon
Tõlkebüroo Pangloss töötab ühtse eesmärgi nimel: täita oma klientide tellimusi kvaliteetselt ja tõhusalt, et soodustada nende toodete ja teenuste läbilööki meie turul.

Meie visioon
Firma põhistrateegia on pikaajaliste suhete loomine klientidega.
Aastatepikkune koostöö võimaldab süveneda põhjalikult kliendi soovidesse ja nõuetesse, mõista tema stiili eripära ning luua tema jaoks eraldi teksti- ja terminibaas.

80% firma käibest tuleb meie büroo püsiklientidelt.

Juhtimine
Tõlkebüroo võrgustiku juht Artem Davidjants on pedagoog ja teadlane, kes on loonud palju (muu hulgas infotehnoloogiapõhiseid) keeleõppematerjale. Aastail 1975–1994 töötas ta Tallinna Pedagoogikaülikoolis (nüüdne Tallinna Ülikool), alates 1994. aastast on ta hõivatud ettevõtluse ja ühiskondliku tegevusega.
Panglossi iga riigi bürool on oma direktor:

MEIE PEALE VÕIB LOOTA!

Tõlkimine – Tõlketeenused – Tõlkebüroo – Tõlketööd