Project “Speak and Learn”

Project “Speak and Learn”

Mobiilseadmete põhine keelekursus vahetusõpilastele (20 Euroopa Liidu
keelt)
http://speaklearn.eu/

Noorte õpiränne on tänu sellistele programmidele nagu Erasmus, Leonardo ja
Comenius aina kasvamas. Sageli juhtub, et üliõpilastel on uues riigis küllaltki
keeruline kohaneda, sest nad ei räägi kohalikku keelt. Lisaks ei kõnele mitte kõik
Euroopa Liidu liikmesriikide elanikud inglise, saksa või prantsuse keelt, mida
õpetatakse koolides tavaliselt teise keelena. Seetõttu on ääretult oluline, et
programmis osalejal oleks sihtriigi keele kohta vähemalt algteadmised. Suureks
kasuks tuleb juba peamiste hääldusreeglite tundmine ja suhtluses vajaminevate
tüüpiliste lausete oskamine.
Projekti raames on loodud mitmekeelne interaktiivne audiovisuaalne
keeleõppevahend „Speak and Learn”, mille eesmärk on õpetada keelt mitte
kolmanda keele, nt inglise keele, vaid emakeele kaudu. Peamine kasutatav
pedagoogiline strateegia on võõrkeele situatiivne õpetamine, kohene keelekümblus.
Selgituste arv õppetootes on viidud miinimumini. Keeleõppevahend funktsioneerib
kolmel kõige populaarsemal platvormil – iOS, Android ja Windows Phone −,
võimaldamaks toote kasutamist tahvelarvutites ja nutitelefonides, mis on noorte seas
väga populaarsed. Keele õppimiseks ei pea seade olema pidevalt internetti
ühendatud, piisab vaid toote allalaadimisest.
Eeldatavalt aitab audiovisuaalne keeleõppetoode „Speak and Learn” kohaneda
noortel riikides, kuhu nad Erasmuse, Leonardo või Comeniuse programmidega on
reisinud. Mitmekeelsed õppevahendid rikastavad kõige uuemate mobiilseadmete
kasutamise kaudu ka keeleõppe metoodikat.

Leave a Reply