TÕLKIMINE

Tõlketööde mahtu arvestatakse lehekülgede arvu alusel (1800 tähemärki koos tühikutega).
Mahukate tõlketööde puhul on võimalik hinnasoodustus.
Kiirtööle lisandub 50% tavahinnast.
Tõlketeenused sisaldavad ka teksti toimetamist.

Tõlkebüroo Panglossi poolt pakutavad tõlketeenused:

  • kirjalik tõlkimine,
  • suuline tõlkimine,
  • audio- ja videomaterjali tõlkimine,
  • mitmesugused muud tõlketööd (võtke meiega ühendust personaalse pakkumise saamiseks).

Kuidas me töötame?
Meie tõlkebüroo spetsialistid on oma töö käigus loonud ulatuslikku terminibaasi, mis on kvaliteetsete tõlgete alus ja mida täiendatakse kogu aeg. Ka meie büroo raamatukogu kasvab pidevalt. Kui töös on kitsama suunitlusega erialatekst, kutsutakse appi kõrgetasemeline konsultant. Väga spetsiifilise teksti tõlkimisel koostatakse kõigepealt terminisõnastik, mille klient seejärel kinnitab. Mõni tellija kasutab oma tekstides kindlaid, juba väljakujunenud termineid. Sellisel juhul on koostöö kliendiga lihtsalt möödapääsmatu, et oleks tagatud tellimuse nõutav tase.

Pärast tõlkimist tekstid toimetatakse. See annab lisagarantii ning tagab täpse ja nõutaval tasemel tõlke.

Meil on olemas kõik vajalikud professionaalsed võimalused ja vahendid, tänu millele on võimalik standardida ja lokaliseerida terve keelerühma tekste. See tähendab, et lisaks täpsusele võetakse tõlkimisel arvesse ka kohalikke eripärasid ja nõudeid. Samal ajal säilib kogu tekstikogumi ühtne stiil ja vorm.

Oma töös kasutame kõiki tõlkemetoodika ja -tehnika uusimaid saavutusi.

PÜÜAME ALATI KALKULEERIDA OMA KLIENDILE PARIMA HINNA.

Kui Teil on küsimusi, vastame neile meeleldi.

Tõlkimine – Tõlketeenused – Tõlkebüroo – Tõlketööd