ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ


“ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ”
“JALUTUSKÄIGUD LINNAS”
2010
(50 min)

Audio: vene

Õppekursus „Jalutuskäigud linnas“ on mõeldud kõigile, kes soovivad õppida vene
keeles suhtlema. „Jalutuskäigud linnas“ koosneb õppefilmist, vene keele grammatika
lühiülevaatest ja õpperaamatust. Abistamaks iseõppijaid, on kõikide harjutuste lõpus
toodud õiged vastused. Lisatud on stsenaariumide dialoogid paralleelse tõlkega
inglise keelde. Filmi eesmärk on õpetada aru saama vene kõnekeelest. Õppekursus
on abiks vene keele õppimisel nii iseseisvalt kui ka õpetaja juhendamisel. Sobib eriti
neile, kel on juba olemas algteadmised vene keeles.

Прогулки по городу. Jalutuskäigud linnas

Vene keele grammatika lühiülevaade

Лексико-грамматические упражнения

Ответы к лексико-грамматическим упражнениям

Leave a Reply