Русский проект


“РУССКИЙ ПРОЕКТ”
“VENE PROJEKT”
1998
(50 min)

Audio: vene

Õppekursus „Русский проект“ on mõeldud kõigile, kes soovivad õppida vene
ärikeelt. „Русский проект“ koosneb õppefilmist, vene keele grammatika
lühiülevaatest ja õpperaamatust. Õppekursus on abiks vene keele õppimisel nii
iseseisvalt kui ka õpetaja juhendamisel. Sobib eriti neile, kel on juba algteadmised
vene keeles olemas.

Vene projekt. Vene ärikeele audiovideokursus

Audiosalvestused

Õpperaamat